FORMULIEREN nodig voor toelating uitzonderlijk vervoer:

 

Formulier 78/4

word-document

= Aanvraagformulier om afwijking te bekomen voor de afmetingen van landbouwmachines en landbouwtractoren die werktuigen dragen.

 

Aanvraagformulier uitzonderlijk vervoer

word-document

= Aanvraagformulier voor de toelating van uitzonderlijk vervoer (algemene gegevens, type voertuig, karakteristieken, type vergunning, aard van de lading).

 

Proces-verbaal van Benaming (P.V.B.)

word-document

= Aanvraagformulier + 3 foto's van het betreffende voertuig (voor-, zij- en achteraanzicht) of een prospectus met foto's en tekeningen + voor getrokken machines: beschrijving van het remsysteem.

overheid