Over Strube


Strube is een familiale onderneming, al vijf generaties lang, en kweekt en verkoopt sinds 1877 landbouwzaden. Strube behoort tot de internationaal toonaangevende kwekers van suikerbietzaden en is de nummer twee op de Duitse markt.
Strube selecteert op kenmerken die sterk gerelateerd zijn met de klimaatswijziging en het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Aan weerstand tegen ziekten en plagen en stress tolerantie wordt er prioriteit gegeven. De impulsen gegeven door de Wetenschap worden direct vertaald in vooruitgang in de selectie.

Strube werkt nationaal en internationaal nauw samen met universiteiten en onderzoeksinstellingen. Hierbij wordt rekening gehouden met de meest recente ontwikkelingen in economie, industrie, handel en politiek.


Sites Duitsland


Söllingen: Onderzoek en ontwikkeling, productie, zaadonderzoek, product management, administratie

Schlanstedt: Labo’s biotechnologie, verpakking van granen, landbouwbedrijf

Obernkirchen: Verkoopkantoor Midden-Europa


STRUBE staat dicht bij de landbouw


Naast de selectie, de productie en de commercialisatie van zaden is Strube ook nog akkerbouwer op meer dan 2000 Ha. Zo staat het onderzoek op hoog niveau in directe relatie met de praktijk.


De specialiteit van STRUBE

 

De suikerbietenrassen van nu zijn echte high-tech producten. Strube bezit de bijzondere expertise in onderzoek en selectie, biotechnologie en genoomonderzoek, zaadproductie, onderzoek naar de zaadkwaliteit, omhulling en het onderzoek van fytoproducten.

    Strube, dat is complete veredeling: een combinatie van opbrengst, suikergehalte, kwaliteit en ziekteresistenties.

    Strube, dat is 3D-technologie die ervoor zorgt dat ze de kampioen in zaadkwaliteit mogen genoemd worden.

    Strube, dat is het op punt zetten van een meetinstrument om de bladhoeveelheid in 3 dimensies te meten met lasertechnologie. Zo kan men het verband bestuderen tussen de zaadkwaliteit, de opkomst, de ontwikkeling van de plant en de uiteindelijke opbrengst.

    Strube, dat is de ontwikkeling van de "BlueMobil", compleet voorzien van een labo om bieten te wassen en te wegen. Tegelijk ook automatische monstername en analyse dankzij het NIRS (Near InfraRed Spectroscopie) - systeem ontwikkelt door Strube.


De plantenveredeling heeft een grote verantwoordelijkheid in de wereld van vandaag en morgen ...


De wereld evolueert... enkele bemerkingen:
 Aangroei van de wereldbevolking
 Klimaatswijziging
 Watervoorraden en grondstoffen dalen zienderogen
 De toename van het gebruik van biobrandstoffen ten gevolge van de vermindering van de olie- en gasvoorraden
 Stijgende vraag naar landbouwproducten
 De eis voor bescherming van het milieu

Opnieuw zijn er uitdagingen voor Strube en de landbouwproductie in de industrielanden. De tijd dringt: rassen selecteren die aangepast zijn aan de veranderingen en die geschikt zijn voor de nieuwe milieu-omstandigheden.


Feiten en cijfers


Directie: Sina Isabel Strube - CEO
Activiteiten: Selectie suikerbietzaden, granen en zonnebloemen, suikermaïs en groene erwten
Personeel: 400
Jaaromzet: 100 miljoen euro
Onderzoek en ontwikkeling: 16 % van de omzet
Distributie: 180 rassen in 35 landen

Actuele informatie vindt u in meerdere talen op de website www.strube.net. Met vragen kan je terecht via info@strube.net.

De prestaties van Strube zijn het succes van elke suikerbietteler!
Strube baseert zich op 3 peilers:
samenwerking

Teelt

Er worden productieve en stabiel renderende rassen ontwikkeld, waarvan elk ras onder bepaalde teeltomstandigheden de optimale opbrengst oplevert. De ontwikkeling van een nieuw competitief ras duurt gemiddeld 10 jaar.

Zaaizaadkwaliteit

Innovatieve rassen ontwikkelen is één ding, dit potentieel ten volle benutten is een andere zaak ! Bij Strube zijn snelgroeiende en krachtige planten dè standaard. Alleen zaad dat aan deze hoge Strube-standaardnorm beantwoord, wordt via de verschillende stappen in de zaadverwerking geselecteerd en als commercieel zaaizaad voor de verkoop aangeboden.

Agroservice

In samenwerking met de telers worden de ervaringen uit de praktijk en de wetenschap samen met de moderne teeltstrategieën geïntegreerd in het productieproces.

 

SAMENWERKING

 

Het samenspel van deze drie taakvelden/peilers garandeert het doel dat Strube zich voor ogen stelt:
"het realiseren van de maximale suikeropbrengst voor de telers en de suikerindustrie onder specifieke teeltomstandigheden en dit met de juiste productietechniek en de beste rassen."

VELDOPKOMST 

 

Een gelijkmatige veldopkomst is de basis voor een gezonde en krachtige groei van de suikerbiet. Een constant hoge zaaizaadkwaliteit, optimaal polijsten (ruwe zaden polijsten= verwijderen van kiemremmende stoffen en een rond en egaal zaadje maken) en aangepast pilleren (omhullen met fungiciden/insecticiden en verbeteren van de verzaaibaarheid) dragen bij tot een homogene veldopkomst. Vergeet niet dat bij een gelijkmatige en krachtige veldopkomst de daarop volgende bespuitingen vergemakkelijken (geen zwakke achterkomers). Ook zorgt een gelijkmatige opkomst voor een betere onkruidonderdrukking. Bovendien creëer je een extra voordeel: door een meer homogene teelt kan er gelijkmatiger worden geoogst, de ontkopping gebeurt gelijkmatiger en dit geeft een beduidend lagere tarra. Maar het allerbelangrijkste:

ieder uitgezaaid zaadje zorgt voor geld in het laatje !

SUIKEROPBRENGST

 

Een maximale suikeropbrengst is het resultaat van de combinatie van een geslaagde veldopkomst en een ras met een maximaal productief genetisch potentieel met ingebouwde resistentie(s) en stresstoleranties. Rassen die interessant zijn voor zowel teler als suikerindustrie: hoge suikergehaltes, zuiver sap en lage tarra's (dus meer kilo's suiker op elke vrachtwagen die de suikerfabriek binnenrijdt).

OPTIMAAL SUCCES

 

Het bedrijfsresultaat in de landbouw en de suikerindustrie wordt in grote mate beïnvloed door de suikeropbrengst. Moderne strategieën en efficiënte teeltmaatregelen garanderen een optimaal bedrijfsresultaat. De Strube Agroservice heeft de teler en de suikerindustrie als partner om met het Strube zaaizaad het maximale rendement te realiseren.

  Visie Strube

 "Als wij willen dat de dingen
blijven zoals zij zijn, dan zullen de dingen moeten veranderen."

  Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957),
  Italiaanse schrijver

 

Wist-je-dat:

 

We in 2011 met 7 miljard mensen zijn op aarde. In 2050 zal de wereldbevolking tot 9 miljard aangroeien !

In Duitsland, 2.15 miljoen Ha bestemd zijn voor biobrandstof, dit is 18 % van de landbouwgrond.

Klimaat: volgens schattingen van onderzoekers, zullen we in Europa minder negatieve temperaturen hebben, meer water in de winter en droogtes in de zomer.

logo strube zaadsortering

3d

kiemplantje

groeiende suikerbieten

oogst suikerbieten

bietenhoop