Zaaizaadkwaliteit


Het is het zaad, niet het ras zelf, dat het aantal planten te velde bepaalt. Het is ook bepalend voor de snelheid en uniformiteit van de veldopkomst en de verdere ontwikkeling onder bepaalde weersomstandigheden. Voor Strube is de zaadkwaliteit doorslaggevend. Het zaadonderzoek is gericht op het ontwikkelen van parameters die een onberispelijke kwaliteit bepalen.

Het aantal planten per hectare en de kwaliteit van de planten zijn de basis voor de vorming van het gemiddelde van kenmerken van de kwaliteit en de prestaties van een ras. Alleen een krachtig ontwikkelde plant kan zijn potentieel bereiken die bepaald is door zijn genotype.

film zaadkwaliteit filmbutton

qualité des semences

Strube seed: High quality for higher yields
This video will give you informations and impressions out of our companies seedquality research.

Strube zaad: hoge kwaliteit voor een hogere opbrengst
Deze video geeft informatie en een algemeen beeld rond het zaaizaadkwaliteitsonderzoek. Engelstalige videozaadvermeerdering strube

zaadvermeerdering