Langdurig bewaren van suikerbieten

1. Welk verlies treedt er op bij langdurige bewaring ?

(Bron: KBIVB)

 

Verlies bij 300 graaddagen bewaring

= Verlies door natuurlijke ademhaling van de suikerbieten in de silohoop: ± 2 tot 3 % suikergewicht

= Verlies door schimmels (rotte worteldelen= tarra aan de receptie van de suikerfabriek): ± 2 % suikergewicht

graaddagen (Gd) = de som van de gemiddelde dag- en nachttemperatuur. Bv.: 300 Gd = 60 dagen van 5 °C  of  30 dagen van 10 °C

Bij 300 graaddagen: totaal verlies draait rond 5 % suikergewicht/Ha

Opgelet: in geval van langere bewaring of onder minder goede omstandigheden (bv. vorst en nadien dooi), kunnen de suikerverliezen aanzienlijk oplopen !

2. Aanbevelingen voor de oogst

•   Velden met wortelziekten (rhizoctonia, gebreksverschijnselen, …): rhizoctonia verspreid zich in het perceel maar weinig in de bietenhoop. Dus, best vroeg oogsten en vroeg leveren.

•   Langdurige bewaring wordt afgeraden in oktober en begin november (te hoge temperatuur, dus teveel graaddagen)

•   Late leveringen: oogst bij voorkeur rond 10-15 november en dit onder goede omstandigheden.


Oogstdatum
Bewaardatum tot aan 300 Gd
(volgens gemiddelde t° in België)
31 oktober 12 december
10 november 2 januari
20 november 17 januari

Het is beter een week te vroeg oogsten in correcte rooiomstandigheden dan een week later in slechte omstandigheden.

Concreet: na Allerheiligen het weerbericht gade slaan en oogsten vóór de volgende regenzone.         

•   Waarom oogsten in goede omstandigheden ?

▫    Om de intensiteit van het reinigen te verlagen en zo de kwetsuren bij de bieten te minimaliseren.
▫    Om aarde in de bietenhoop te verminderen wat de verluchting in de hoop ten goede komt.

•   Oogst vóór de vorst (niet tijdens en niet na)

•   Hou de bietenhoop droog (Toptex)

•   Correct ontkoppen: niet te weinig maar ook niet teveel.

slecht ontkopte bieten

Goed om weten … kwetsuren bij suikerbieten
= toegangspoort voor schimmels !

Te weinig ontkopte suikerbieten = verlies door hergroei

Te diep ontkopte bieten = verlies door rotting (schimmels)

3.  Aanleg van de bietenhoop

•   Op een vlakke en aangedrukte ondergrond (bv. gemaaid gras of op een niet-bewerkt stoppelveld), zonder keien

•   Maak een puntvormige, regelmatige en niet al te hoge hoop, om de goede bewaarbaarheid te verzekeren.

•   Zorg voor een egale hoop met regelmatige zijvlakken zonder holtes:

▫    regenwater dringt door de zeilen via deze holtes(zakken in de zeilen)
▫    het Toptex zeil is bovendien makkelijker te plaatsen en houdt beter vast op een egale hoop
▫    via de holtes kan de koude dieper in de hoop komen

puntige hoop

Een puntvormige en regelmatige hoop vergemakkelijkt het afdekken en verbetert de bewaring

hoge bietenhoop


Hoe hoger de hoop, hoe minder efficiënt de bewaring !

4.  Afdekken

•   Bij een dagtemperatuur lager dan 10 °C.

•   Als de temperatuur boven 10°C is, dek de hoop af vóór een regenperiode.

Afmetingen van de hoop, hoeveelheid suikerbieten, afmetingen van de Toptex zeilen:


Aantal ton suikerbieten per lopende meter hoop
Breedte van de hoop
7.5 m
=bietenlader van 8 m
9.5 m
=bietenlader van 10 m
12 m
=klassiek laden
Hoogte van de hoop 2.5 m 6 T 9 T 13 T
3 m 7 T 10 T 14 T
3.5 m - 11 T 15 T
Breedte van het zeil 9.8 m 12 m 14.5 m

5.  Bijkomend afdekken

•   Verplicht tot bijkomend afdekken van zodra advies door de suikerfabrieken of door KBIVB

•   Principe: een suikerbiet bevriest bij -3°C:

▫    Tot aan -3°C gedurende max 3 dagen en zonder wind voldoende met Toptex
▫    Lager dan -3°C of met noorderwind bijkomend afdekken

•   Bijkomend afdekken met ?

▫    Met plastiekzeil, maar dit moet verwijderd worden bij dooi !
▫    Met "jupettes" (20 m x 2.6 m of 10 m x 5.2 m)
▫    Met "beetcover antifrost" (25 m x 13.10 m)


toptex

Toptex

jupette

Jupette

beetcover

Beetcover antifrost

 

6. Recente ontwikkelingen voor afdekken bietenhopen

jupette

JUPETTE®: beste oplossing tegen vorstschade.

De JUPETTE® is een geweven doek met plastic coating waarop klittenband is vastgenaaid om vast te hechten op TOPTEX®.

De JUPETTE® is een uitvinding van het KBIVB en is reeds met goede resultaten getest door KBIVB, Nordzucker (DE), Südzucker (DE) en IRS (NL).

Afmetingen: 3 m breed x 20 m lang.

De JUPETTE® kan door 1 persoon op een eenvoudige manier worden vastgeklit en afgenomen van de TOPTEX®.

jupette standard

JUPETTE STANDARD®: 3 m x 20 m met 1 lijn klittenband in de lengte en 2 lijnen in de breedte. De JUPETTE® wordt op de TOPTEX afgerold.

jupette superfix

JUPETTE SUPERFIX®: 3 m x 20 m met 4 lijnen klittenband in de lengte en 2 lijnen in de breedte. Indien TOPTEX® is vastgeduwd in de bietenhoop met een schijf kan de JUPETTE SUPERFIX® vastgehecht worden op de TOPTEX® zonder er bijkomende ballast bovenop te leggen.

TOPTEX® en JUPETTE® kunnen op een eenvoudige manier worden vastgelegd om afwaaien te vermijden. TOPTEX® aan elkaar verbinden met repen klittenband. Om de 3 à 4 meter een silozak vasthaken aan het bevestigingslint.gebruik fixatie
gebruik fixatielint

Om TOPTEX® te bevestigen op een hoop van ± 500 ton suikerbieten.

•   50 silozakken

•   1 rol klittenband (5 cm x 25 m)

•   40 haken

•   2 rollen bevestigingslint (3 cm x 50 m per rol)

fixatie set

Toptex, Jupette en Beetcover antifrost zijn afdekzeilen verdeeld door de firma Pype - www.pypeagt.be

7. Wat is de invloed van de rassen op langdurige bewaring ?

Het bietenrooien heeft een veel grotere invloed op de kwaliteit van de suikerbieten na langdurig bewaren dan de rassenkeuze. Maar men stelt vast dat:

Een gelijkmatige opkomst het ontkoppen makkelijker maakt.

STRUBE is de nummer 1 in opkomst !

Bij minder aanklevende aarde moet men minder agressief reinigen, dus minder kwetsuren.

Strube heeft een gamma rassen met een beduidend lage tarra !

Een ras met een kleine kop heeft maar een klein oppervlak waar schimmels zich kunnen ontwikkelen tijdens de bewaring.

Strube genetica staat bekend voor rassen met een kleine suikerbietkop !

 


oogst suikerbieten
oogst suikerbieten