Ziekten

(bron KBIVB)

Bladziekten:

 

1. Witziekte, echte meeldauw Erysiphe betae

 

bietje In een vroeg stadium : kleine stervormige, witte vlekken, zichtbaar door het blad onder een bepaalde lichtinvalshoek te plaatsen.
bietje In een gevorderd stadium : schimmelpluis, eerst witachtig dan grijsachtig (melig uitzicht), vaak bedekt met kleine zwarte puntjes + uitdroging van de bladeren.
bietje Verschijningstijdstip : dikwijls vanaf einde juli, soms na midden augustus.
bietje Verschijningsfrequentie : Zeer frekwent, de intensiteit varieert volgens het jaar, het ras en het veld.
bietje Waardplanten : Soort Beta.
bietje Gunstige weersomstandigheden : warmte (optimum 20-25°C). Afwisseling van warme en droge dagen en koele en vochtige nachten. Geen hevige regen.
bietje Overleving en verspreiding : verplichte parasiet, ontwikkelt zich enkel op bieten. Overwintering op zuiderse wilde bieten. Verspreiding over zeer lange afstanden door luchtstromen en over korte afstanden door de wind.
bietje Weerslag op de opbrengst : Bij vroege verschijning, mogelijke wortelopbrengstvermindering van 5 tot 10%. Weinig invloed op het suikergehalte en de extraheerbaarheid.
bietje 1ste behandeling : 15 % van de bladeren zijn aangetast = 7-8 bladeren met ten minste één vlek op 50 willekeurig genomen bladeren.
Herhalingsbehandeling : 30 % van de bladeren zijn aangetast = 15 bladeren aangetast op 50 willekeurig genomen bladeren.

 

2. Cercospora, bladvlekkenziekte

Cercospora beticola

 

bietje In een vroeg stadium : Kleine, ronde grijsachtige vlekken met een duidelijke donkerbruinroodachtige rand en met in het midden kleine zwarte puntjes zichtbaar onder een vergrootglas (sporendragers).
bietje Gevorderd stadium : grote bruine zones. Uitdroging van de bladeren (uitzicht van gedroogde tabaksbladeren).
bietje Verschijningstijdstip : dikwijs na midden augustus, zeer zelden begin juli.
bietje Verschijningsfrequentie : frekwent, de intensiteit varieert volgens het jaar, het ras en het veld.
bietje Waardplanten : soort Beta + spinazie en enkele onkruiden (ganzenvoet, melde, papegaaienkruid).
bietje Gunstige weersomstandigheden : warmte (optimum 25-30°C). Zeer hoge luchtvochtigheid (voor de besmetting). Frequente regen (voor de verspreiding van de sporen, van blad tot blad of van plant tot plant).
bietje Overleving en verspreiding : overwintering in de teeltresten. Perceelsgebonden ziekte. Te korte rotaties en niet-ploegen vermijden in sterk aangetaste percelen. Verspreiding enkel van plant tot plant, door de regen en de luchtstromen (verspreiding per haarden).
bietje Weerslag op de opbrengst : bij vroege verschijning, mogelijke suikeropbrengstvermindering van 5 tot 10%. Belangrijk effect op de wortelopbrengst, het suikergehalte en de extraheerbaarheid.
bietje 1ste behandeling : 5 % van de bladeren zijn aangetast = 2-3 bladeren met ten minste één vlek op 50 willekeurig genomen bladeren.
Herhalingsbehandeling : 20 % van de bladeren zijn aangetast = 10 bladeren aangetast op 50 willekeurig genomen bladeren.

cercospora

Ook tijdens het teeltjaar 2016 reageerde de natuur niet altijd volgens het boekje! Lees meer.

 

3. Ramularia, bladvlekkenziekte Ramularia beticola

 

bietje Vroeg stadium : kleine, lichtbruine onregelmatige vlekken, met een onregelmatige donderbruine rand en met in het midden kleine witte puntjes zichtbaar onder een vergrootglas (sporendragers).
bietje Gevorderd stadium : grote bruine zones. uitdroging van de bladeren (uitzicht van gedroogde tabaksbladeren).
bietje Verschijningstijdstip : dikwijls na midden augustus, mogelijk vanaf eind juli.
bietje Verschijningsfrequentie : sporadisch, de intensiteit varieert volgens het jaar, het ras en het veld.
bietje Waardplanten : soort beta.
bietje Gunstige weersomstandigheden : frisheid (optimum 17°c). relatief hoge luchtvochtigheid.
bietje Overleving en verspreiding : overwintering in de teelresten, dikwijls perceelsgebonden ziekte. verspreiding over grote afstanden door de wind en van plant tot plant door de regen (maar de regen is niet noodzakelijk).
bietje Weerslag op de opbrengst: weerslag minstens even belangrijk als deze van cercospora.
bietje 1ste behandeling : 5 % van de bladeren zijn aangetast = 2-3 bladeren met ten minste één vlek op 50 willekeurig genomen bladeren.
Herhalingsbehandeling : 20 % van de bladeren zijn aangetast = 10 bladeren aangetast op 50 willekeurig genomen bladeren.

 

 

4. Roest Uromyces betae

 

bietje Vroeg stadium : roodoranje tot bruine oneffenheden, die een roodoranje poeder (sporen) bevatten, omgeven door een geelachtige ring.
bietje Gevorderd stadium : grote zones met het bruine uitzicht van roest. uitdroging van de bladeren.
bietje Verschijningstijdstip : later in het seizoen, soms reeds in augustus.
bietje Verschijningsfrequentie : frekwent maar laat.
bietje Waardplanten : soort beta.
bietje Gunstige weersomstandigheden : frisheid (optimum 15-22°c). Vochtigheid gedurende lange periodes.
bietje Overleving en verspreiding : -
bietje Weerslag op de opbrengst : moeilijk te schatten, omdat de ziekte zich later ontwikkelt en dikwijls samen voorkomt met cercospora, ramularia en/of witziekte.
bietje 1ste behandeling : 15 % van de bladeren zijn aangetast = 7-8 bladeren met ten minste één vlek op 50 willekeurig genomen bladeren.
Herhalingsbehandeling : 40 % van de bladeren zijn aangetast = 20 bladeren aangetast op 50 willekeurig genomen bladeren.

 

 

 5. Pseudomonas, bladvlekkenziekte

Pseudomonas sp bacterie

 

bietje Symptomen : vrij scherp afgelijnde zwartbruine vlekken, in het begin omgeven door ontkleurd weefsel. het weefsel in het centrum van deze vlekken is afgestorven. Er zijn geen zichtbare schimmelstructuren zichtbaar onder de microscoop. Vervolgens scheuren de afgestorven zones (typisch symptoom van infectie door pseudomonas).
De bladrand vergeelt en sterft af. Verschijnt op gekwetste bladeren (bv. bij hagel).
Vaak verward met cercosporia of ramularia.
bietje Verschijningstijdstip : van mei tot september.
bietje Verschijningsfrequentie : frekwent, naargelang het ras.
bietje Gunstige weersomstandigheden : vochtig en betrokken weer.
Verdwijnt op natuurlijke wijze bij droog weer.
bietje Weerslag op de opbrengst : geen.
bietje Geen enkel fungicide is actief tegen deze bacteriële ziekte.

 

 

6. Alternaria Alternaria tenuis

 

bietje Symptomen : bruine vlekken die zich aan de bladrand vormen, en geleidelijk naar het centrum uitbreiden, tussen de nerven.
bietje Verschijnt dikwijls op planten aangetast door vergelingsziekte of met gebrek aan magnesium of boor.
Het gebrek aan magnesium is vaak gekoppeld aan de aanwezigheid van bietencystenaaltjes.
De combinatie van aaltjes + magnesiumgebrek + watertekort is gunstig voor de aanwezigheid van alternaria.
bietje Verschijningstijdstip : meestal vanaf augustus.
bietje Verschijningsfrequentie : frekwent, vooral in gronden of zones aangetast door het bietencystenaaltje.
bietje Gunstige weersomstandigheden : warmte gepaard gaand met watertekort.
bietje Weerslag op de opbrengst : geen. Het opbrenstverlies is gerelateerd aan de aanwezigheid van aaltjes.

 

 

 

 

 7. Phoma Phoma betae

 

bietje Symptomen : bruinachtige vlekken met concentrische cirkels, met in het midden typische barsten en kleine zwarte puntjes.
bietje Verschijnt soms op bladeren aangetast door cercosporia of ramularia.
bietje Verschijningstijdstip : meestal vanaf augustus.
bietje Verschijningsfrequentie : weinig frekwent.
bietje Gunstige weersomstandigheden : warmte (optimum 20°c).
bietje Weerslag op de opbrengst : geen.

 

 

 

 


8. Valse meeldauw Peronospora farinosa


bietje Symptomen : paarsachtig schimmelpluis op jonge bladeren.
Gekrulde en gezwollen bladeren, vooral de hartbladeren.
bietje Verschijningstijdstip : meestal in juni of juli.
bietje Verschijningsfrequentie : sporadisch.
bietje Gunstige weersomstandigheden : koud en vochtig weer.
Verdwijnt op natuurlijke wijze bij droog weer.
bietje Weerslag op de opbrengst : geen.

 

 

 

Voor de bladziekten is in belgië een behandeling uitgevoerd op het juiste moment meestal voldoende ! geen enkele behandeling is gerechtvaardigd na 10 september.

 witziektewitziekte

witziekte op veldwitziekte

 

cercospora bladcercospora

cercospora plantcercospora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ramularia bladramularia

ramularia plantramularia

 

roest bladroest

roestroest

 pseudomonas bladpseudomonas

 

 

alternaria bladalternaria

alternaria plantalternaria

 

phoma bladphoma

 

 

mildiouvalse meeldauw