Doel van de selectie

 

Een succesvolle internationale marketing is gebaseerd op het kiezen van de beste rassen per land of regio. Om dit te kunnen moet men een zo breed mogelijk spectrum in het selectieprogramma onderzoeken.

De eisen van suikerbietrassen zijn de laatste jaren enorm gestegen. De afgelopen 15 jaar zijn de belangrijkste doelstellingen van de selectie voornamelijk resistenties tegen ziekten en plagen. en dit naast het verbeteren van zowel kwaliteit als opbrengstprestaties.

Strube heeft ook nog bepaalde kenmerken aan het selectieprogramma van suikerbieten toegevoegd om biomassa te leveren. Dit met het oog op de productie van bioenergie. Via de genetica wil Strube ook toleranties inbouwen tegen abiotische stress factoren, zoals gebrek aan water of tekorten aan mineralen. Bij Strube lopen er specifieke onderzoeken.

 

 
selectie suikerbieten

selectie suikerbieten