getuigenissen

Strube, dat is voor de professionelen

« De officiële proeven zijn een prima bron van informatie maar het is in het veld dat we de kwaliteiten van de Strube rassen echt opmerken en dit onder onze eigen praktijkomstandigheden! »

Zo vernemen we van Hervé en Patrick Pype, vader en zoon die een bedrijf runnen in de streek van Dour.

« We telen al jaren Strube suikerbieten en deze voldoen altijd aan de verwachtingen. Men moet zeker niet jaloers zijn op een andere genetica.

21 ton suiker in 2017 ! En ook in het bietenjaar 2018, ondanks de droge omstandigheden, behaalden we met Bazin en Lumiere, de eerste leveringen geoogst op 3 november, bijna 18.5 ton suiker.

We hebben een gemiddelde van 108 ton bieten aan 17° suiker over de laatste 5 jaar. Vrienden landbouwers behaalden dit jaar, rond half oktober, met Gauss een rijkheid van 20.5° !

Wat kan men nog meer wensen, behalve dan een betere suikermarktprijs ?

Een Strube suikerbiet moet je telen om zijn echte waarde te kennen !»

hervepype

Hervé en Patrick Pype, regio vlakbij Dour

Streven naar een zo hoog mogelijke opbrengst want aan de prijsvorming kan je zelf weinig doen - getuigenis 2016-2017

Frederic is gekend in de streek. Hij is van 't zeetje, Oostduinkerke, overgewaaid naar De Moeren, dichtbij de Franse grens.

Een echte akkerbouwer

Het bedrijf is gelokaliseerd over de 2 gemeentes. In Oostduinkerke is er een teeltrotatie van 4 jaar voor suikerbieten. In de poldergrond is dit 1 op 9. Daarnaast worden er ook wintertarwe, vlas, aardappelen en erwten geteeld. Japanse haver en gele mosterd zijn de groenbemesters. Het akkerbouwbedrijf wordt volledig in eigen regie gerund behalve het bietenrooien. De 2 locaties met verschillende types grond zorgen voor een goede werkverdeling. Frederic doet ook sproeiwerk bij enkele collega landbouwers in de streek. Frederic zijn vrouw werkt buitenshuis en geeft les. Of er een opvolger zit bij de kinderen van 10 en 14 jaar is nog niet geweten.

frederic hubrecht

Regionaal agent

Frederic kan zich tijdens de wintermaanden vrijmaken voor zijn 2de job als regionaal agent bij Strube - De Wulf Agro. «Dit geeft me veel voldoening, eens bij andere landbouwers langsgaan en hun ervaringen horen van het voorbije seizoen», aldus Frederic. «Ook ik kan mijn ervaring met de suikerbietteelt doorgeven.»

Vroeg zaaien - extra groeidagen

De zware poldergrond wordt in het najaar geploegd en ook al klaargelegd met de rotoreg. Zo kunnen er in maart al bieten worden gezaaid. «Er is dan wel een kans dat er nog vorst volgt, maar de huidige Strube rassen zijn zo geëvolueerd dat er weinig schieters zijn. Dit in vergelijking met andere rassen. De extra groeidagen door vroeg te zaaien zorgen voor merkelijk hogere wortelopbrengsten. Zo kan de bietenteelt blijvend concurreren met de andere teelten.»

Blijvende bietenteler

Er werd in het verleden bietenquotum bijgekocht om de teeltrotatie op het bedrijf te garanderen. «Door de genetische vooruitgang van de rassen en dus de betere rendementen moest ik steeds minder bieten zaaien om het bietenquotum vol te krijgen. Ik ben zeker van de hoge opbrengsten en dus blijven bieten zeker in mijn teeltplan voor de vruchtafwisseling. In België is er in vergelijking met de ons omringende landen één grote zekerheid: de constante suikeropbrengsten. Dus ja, ik geloof in de toekomst.»

Frederic gelooft steevast in Gauss en gaat in 2017 voor Gauss en ook voor Bronson, het nieuwe rijke aaltjesras.

bronson

 

Wij proberen zelf, zoveel als mogelijk, werkzaamheden uit te voeren. Zo zijn we zeker van het ideale tijdstip-getuigenis 2016

Steven Van Hyfte is een jonge akkerbouwer uit Sint-Jan-in-Eremo, deelgemeente van de Oost-Vlaamse gemeente Sint-Laureins in het Meetjesland, aan de grens met Nederland. De streek is voornamelijk gekend van de vele kreken (watergeul ontstaan door dijkbreuken). In de streek zijn er zowel zand-, als zandleem-, als poldergronden.

steven van hyfte

Klassieke teelten maar een modelbedrijf

Het is een zuiver akkerbouwbedrijf met de klassieke gewassen zoals vroege aardappelen (Première), bewaaraardappelen (Bintje en Fontane), Wintertarwe, Engels graszaad, suikerbieten en korrelmaïs. De suikerbieten hebben een teeltrotatie van 1 op 5 en worden in de poldergrond geteeld en niet op de zandgrond vanwege mogelijke rhizoctoniaproblemen. De poldergrond wordt in het najaar geploegd waardoor de suikerbieten vroeg in het voorjaar kunnen worden gezaaid. Als groenbemester wordt voornamelijk gras gezaaid in combinatie met aaltjesresistente gele mosterd. «Wij zaaien onze suikerbieten zelf met een 12-rijige monozentra, mechanisch en niet opvouwbaar. Het klaarleggen van het zaaibed gebeurd met een Maxisprint van Steketee met een werkbreedte van 4.5m», vertelt Steven ons. «Het loonbedrijf Van Hal uit Eede (Nederland) rooit de bieten met een 12-rijige Agrifac, type Hexa, met 3 assen. Drie kwart van de gronden liggen in de polder en één vierde in de zandgrond waardoor wij verschillende rassen aardappelen kunnen kweken. Zo doen we jaarrond, sinds 1992, aan thuisverkoop.»

Een actieve familie

Steven is sinds 2007 regionaal agent bij de firma Strube en dit voor de regio De Haan tot Kieldrecht, een prachtig gebied met hoofdzakelijk polders. In 2012 nam hij het ouderlijk bedrijf over. Zijn vrouw werkt buitenshuis bij de koekjesfabriek Lotus Bakeries in Lembeke.

Een bedrijfsleider vol vertrouwen

Vroeger had het bedrijf een Nederlands en een Belgisch bietenquotum. Het Nederlandse quotum werd in 2007 omgeruild van Cosun naar quotum bij Iscal Sugar. «Met de suikerproducties die onze regio behaalt, kan de suikerbietteelt zeker concurreren met andere teelten. Wie weet waarvoor de industrie onze bieten in de toekomst allemaal nodig heeft !» «Ik ben overgeschakeld op aaltjesresistente rassen. Alleen maar recordopbrengsten met onze Strube rassen!» Steven is trots om te werken voor Strube.

 

«Sinds dit jaar zaaien we enkel nog rhizomanie-nematoden dubbeltolerante rassen !» getuigenis 2013

Jean-Claude en Guillaume Debar baten een gespecialiseerd akkerbouwbedrijf uit vlakbij Nivelles, in het dorp Obaix. De teeltrotatie is als volgt: tarwe, wintergerst, suikerbieten, cichorei en aardappelen. Beide zijn gepassioneerd door landbouwmateriaal en nieuwe technieken !

DEBAR

Jean-Claude DEBAR (in de kraan) met zijn zoon Guillaume: «Volgend seizoen hebben we minder risicopercelen, maar toch zaaien we opnieuw ALLfield rassen. We nemen geen risico meer !»

«Gandhi heeft ons verrast met zijn rijkheid in het begin van de rooiperiode! Gemiddeld suikergehalte van meer dan 19.5°…»

Wat bepaalt jullie rassenkeuze ?

«We leveren wekelijks suikerbieten van zodra de suikerfabriek begint te draaien. We kijken aandachtig naar het suikergehalte van bij het begin van de campagne. Vandaar de keuze van evenwichtige rassen die zowel suiker als kilo's leveren. Grond -en koptarra houden we ook nauwlettend in het oog. Voor ons zijn dit belangrijke criteria en de Strube genetica is voor ons dan ook perfect !»

Een bijkomend element dit jaar ….

«We waren tot 2011 zeer tevreden over onze resultaten, maar toch zijn we na lang nadenken in 2012 overgeschakeld. Hoe kan men nu nog met 100% zekerheid zeggen dat zijn percelen nematodenvrij zijn ? Men kan een analyse uitvoeren, dat is waar. Na grondig bestuderen van de resultaten van de proeven van het KBIVB vorig jaar en de komst van de rhizomanie-nematoden dubbeltolerante rassen met vergelijkbare resultaten zowel in besmette als in niet-besmette velden, waren we overtuigd. We wilden geen risico meer nemen en kozen voor zekerheid. We schakelden volledig over op ALLfield rassen, zoals jullie ze noemen. Waarom de zaadkeuze nog moeilijker maken.»

Dit jaar hebben jullie een uitzonderlijke techniek gebruikt bij de zaaibedbereiding ?

«We hebben op een stuk van 1,70 ha met de Striger van Kuhn (6 rijen) gezaaid. Deze machine legt de bodem enkel daar klaar waar de zaden worden gezaaid. Dit door middel van een open schijf, een sterachtige kluitenruimer, een tand, 2 gebogen schijven en een aandrukwiel. We werkten met een tand afgesteld op 15-17 cm en reden zo'n 8-12 km/uur. Dankzij de RTK-technologie verliep de zaai met 12 rijen probleemloos na de grondbewerking met 6 rijen. Deze techniek zorgt voor een betere tijdsbenutting en minder brandstofverbruik. Het organisch materiaal blijft aan de oppervlakte en het risico op erosie is nihil. En bovendien is de groei van de wortels identiek !

Hebben jullie al opbrengstresultaten van dit jaar ?

«Gandhi en Charly werden gezaaid op 28 maart op een perceel van 20 ha waar al 30 jaar om de 2 jaar bieten werden geteeld ! We zijn beginnen rooien vanaf half september tot eind oktober. We halen een gemiddeld suikergehalte van 19° en bepaalde opleggers van Gandhi gingen boven de 20° suiker begin oktober ! De opbrengst is ook super. Het is wel moeilijk om de 2 rassen te vergelijken want we rooiden over een periode van 6 weken. Maar Gandhi lijkt rijker dan Charly die dan weer meer wortelopbrengst geeft.»

«Watson is de perfecte biet voor rijke leveringen.» getuigenis 2013

Dirk Decorte baat een gemengd landbouwbedrijf uit in Boezinge bij Ieper. Altijd al trouwe klant bij Pype bvba. De Wulf Agro als mandataris van Strube straalt hetzelfde vertrouwen uit. Zoon Corneel is loonsproeier en ook regionale agent in de streek voor De Wulf Agro. Vanuit zijn sproeier heeft hij een goed zicht op de ontwikkeling van de suikerbieten.

loonsproeier decorte

watson

«Watson staat als suikerrijke biet op mijn lijst voor 2013 !»

«We zaaien zo'n 7 ha suikerbieten. De suikerbieten gaan naar ISCAL. In Vlaanderen ligt het accent duidelijk op suikerrijke bieten. We streven naar hogere suikergehaltes maar kiezen wel rassen die rijkheid combineren met kilo's. En goede suikeropbrengst behaal je met suiker èn kilo's. Het is uiteindelijk dat die telt ! Het suikerbiettype Watson is perfect voor onze streek. Met dit ras weet men zeker dat het financiële saldo zeer goed zal zijn !»

«Onze bieten zijn op 6 april gezaaid onder goede omstandigheden en de opkomst was uitstekend. We rooiden op 21 november en dit voor levering de laatste week. Watson en ook Rubens stonden er prima bij tot aan de rooidatum.» «Ik schakel altijd gedeeltelijk over naar nieuwe rassen na 2 jaar op de rassenlijst. Watson staat als suikerrijke biet op mijn lijst voor 2013.»

«Op een bedrijf zoals het onze zijn dubbel-tolerante suikerbietrassen echt noodzakelijk !» getuigenis 2013

Henri en Pierre L'Hoest baten een akkerbouwbedrijf uit in het hartje van het Luikse Haspengouw in Milmort en Verlaine.
De suikerbietteelt maakte altijd een belangrijk deel uit van het bedrijf. Een 15-tal jaar geleden stak hier rhizomanie de kop op, bijna gelijktijdig met de nematoden. Sinds 10 jaar nu worden hier enkel dubbel-tolerante rassen gezaaid.l'hoest

"Nog enkel All field rassen voor ons bedrijf!"

«In Haspengouw is er overal wat besmetting met nematoden en voor ons zijn de dubbel-tolerante rassen de beste oplossing ! Enkele jaren terug werden de percelen regelmatig geanalyseerd om de graad van aaltjesbesmetting te kennen. Nu worden geen analyses meer gedaan. We denken dat de besmetting gestabiliseerd is, misschien zelfs verminderd, omdat we maar om de 5-6 jaar met suikerbieten terugkomen en nematoden-tolerante rassen zaaien.»
Op het bedrijf L'Hoest worden altijd STRUBE rassen gezaaid. Dit jaar was het CHARLY en GANDHI.

En dit jaar ?

«Definitieve resultaten waren nog niet bekend bij het drukken van deze brochure, maar CHARLY haalde een suikergehalte van 18,3° en GANDHI 18,9° bij rooi eerste helft oktober. Bovendien laten deze rassen zich zeer makkelijk rooien, met goede ontbladering en correcte ontkopping. Rassen vergelijken die in het begin of op het einde van het seizoen werden gerooid heeft geen zin ! We vergelijken onze percelen en rassen op onze eigen manier. Dit is zeer leerrijk bij onze rassenkeuze. Hiermee ziet je echt de koplopers !»

Tabel: Welk is het beste ras ? Met hoogste opbrengst of met hoogste dagelijkse groei ?

opbrengst aan 16° suiker

zaaidatum

rooidatum

aantal groeidagen

groei

kg/dag

ras A 75 2 april 21 sept 173 434
ras B 85 6 april 3 nov 212 401

Dit is de moeite waard om even bij stil te staan !

«Met Strube rassen heb ik geen schrik om
mijn oude zaaimachine te gebruiken !...» getuigenis 2013

Jacques en Sébastien Renard hebben een gemengd landbouwbedrijf in Ernage, deelgemeente van Gembloux. Naast melkkoeien en vleesvee (BBB) vinden we de traditionele teelten terug: suikerbieten, granen, aardappelen, maïs en luzerne. Suikerbieten komen elke 4 jaar terug. pasteur

Pasteur: een rijk en zwaar ras !

Waarop heb je uw zaadkeuze gebaseerd dit jaar ?

«Ik heb altijd vertrouwen gesteld in de Strube rassen. Dit zijn rassen die het goed doen van in het begin. Na bezoek van de regionale agent van De Wulf Agro heb ik o.a. gekozen voor Pasteur, een ras die kilo's suiker levert !»

Hoe verliepen de werkzaamheden dit jaar ?

«Ik heb het perceel met gele mosterd geploegd in januari. In het voorjaar heb ik de grond opengetrokken en ben erover gegaan met een rotoreg en dubbele croskilette. Op 23 maart heb ik gezaaid met mijn oude zaaimachine (Tank) op 21 cm in de rij. De Strube rassen zijn van zo'n goede kwaliteit dat ik geen schrik heb om mijn oude zaaimachine te gebruiken !...

Het perceel kreeg zo'n 40 ton stalmest, 15 ton schuimaarde en 90 E vloeibare stikstof maar geen P of K-bemesting.

Ik hou me aan de klassieke onkruidbestrijding en ik heb 1 fungicidebehandeling gedaan.»

En het resultaat ?

«Mijn Pasteur-bieten stonden er altijd mooi bij ! Een excellente opkomst, merkelijk beter dan de concurrentie...De bodembedekking was zeer snel en uitstekend. Ik heb geoogst op 23 oktober en de bieten werden geleverd aan de suikerfabriek op 29 oktober. Ik ben heel tevreden met het resultaat: 101 ton aan 16°, met een suikergehalte rond de 19°! En het is niet de eerste keer dat ik de kaap van 100 ton overschrijd met Strube rassen. Mijn conclusie is: Pasteur is rijk en zwaar !! En heeft bovendien een lage tarra. 1 ding is zeker: volgend jaar zaai ik er opnieuw !»

«Gelukkig bestaat ZORRO of de suikerbietteelt
was voor dit bedrijf voorbij» getuigenis 2013

Raf Seldeslachts is landbouwer in Lovenjoel, deelgemeente van Bierbeek, op een boogscheut van Leuven, in het mooie Vlaams-Brabant. Deze jonge landbouwer baat een gemengd landbouwbedrijf uit met als hoofdtak melkvee. Er staat een melkautomaat aan de straatkant van de boerderij die 7 op 7 open is.

raf

Waarom ben je overgestapt naar enkel rhizoctonia-rassen?

«Zo'n 5-tal jaar geleden verdwenen vrij snel na de zaai zo'n 3 van de 9 ha suikerbieten. Gewoon weg. Toen wist ik het wel: rhizoctonia. Dit is een gemengd landbouwbedrijf op zandleemgrond en we zitten met een vrij korte rotatie: maïs-gras-suikerbieten. Mimi Engels, regionaal agent van de firma De Wulf Agro, raadde me toen ZORRO aan. Ik ben haar nog altijd dankbaar. Ondertussen probeer ik wel een rotatie van 4 jaar aan te houden.»

zorro

Hoe stonden de suikerbieten dit jaar?

«Er werd gezaaid op 3 april en de bieten kenden een prima start. Het ras ZORRO kennen we nu al een 5-tal jaar en als je iets van dit ras kan zeggen is dat het een stabiel ras is: elk jaar een vlotte start, een vlotte groei en zelfs bij vroege zaai weinig of geen schieters. Zelfs dit jaar, na de koudeperiode, ben ik maar 1 keer door de bieten gelopen om hier en daar een schieter te trekken. We hebben dit jaar ook een 2de rhizoctoniaras staan en wat wel opvalt is dat er bij Zorro heel wat minder rotte bieten zijn. Zorro heeft wel degelijk de laagste wortelrotindex van de rhizoctoniarassen en dus de beste tolerantie.»

Zorro is nu iets meer dan 5 jaar het rhizoctoniaras met de beste resultaten. Er is nog geen beter ras op de markt, niet bij Strube maar ook niet bij de concurrentie!

«Ik verlaat Zorro nog niet hoor. Dit ras heeft mij gered en heeft zeker nog niet afgedaan op mijn bedrijf.»

Interview met Eric Fostier uit Spiennes - Henegouwen getuigenis 2013

Eric Fostier is landbouwer in Spiennes, vlakbij Bergen in de provincie Henegouwen en is gedreven door zijn beroep. Het is een akkerbouwbedrijf met voornamelijk tarwe, wintergerst, suikerbieten, bonen en erwten... Hij teelt ook witloofwortelen die hij dan in vollegrond opkweekt. Het humusgehalte van de grond is niet al te hoog (geen veeteelt). eric fostier

Collega-boeren hadden me gezegd: "Door een nematodenras te zaaien start je reeds met een handicap !" Maar ik heb naar Colette Méhauden van De Wulf Agro geluisterd…

Colette Méhauden: "Dus Eric, Hoe waren de suikerbieten dit jaar?"

Eric Fostier: "Mijn vrouw zegt me dikwijls dat ik niet vlug tevreden ben met de oogstcijfers, maar deze keer, mag ik gerust stellen dat ik zeer tevreden ben. Ik heb mijn suikerbieten geoogst in september, en dit geeft me meer dan 90 ton aan 16°, met een suikergehalte van 17.70°. De totale tarra bedraagt 7.93 %, waarvan 3.31 % grondtarra. Ik heb nog nooit gelijkaardige resultaten behaald in september en op deze grond: 15 ton suiker per Ha !"

Colette Méhauden: "Aan wat schrijf je dit toe?"

Eric Fostier: "Herinner je je nog, de laatste keer dat ik suikerbieten staan had op dit perceel. Er was een zone waar magnesiumgebrek te zien was en je trok enkele suikerbieten uit en we zagen duidelijk de aanwezigheid van cysten van nematoden. Jij hebt me dan aanbevolen om over te stappen naar een nematoden tolerant ras, Bering. Ik stond daar weigerachtig tegenover... enkele collega-boeren hadden me gezegd: Je start al met een handicap door een nematoden ras te zaaien ! Dat doet je wel weer even twijfelen. Maar onze landbouwkundige van de suikerfabriek, ook hij had er het volste vertrouwen in en steunde mijn beslissing."

Colette Méhauden: "Hoe is het seisoen verlopen?"

Eric Fostier: "Ik heb de bieten gezaaid op woensdag 23 maart. Zoals elk jaar zaaien we een demoveld STRUBE, ditmaal met 4 rassen: 2 rassen dubbel tolerant rhizomanie - nematoden BERING en CHARLY, en 2 gewone rhizomanierassen. De opkomst was perfect ! Het voorjaar was droog, maar de suikerbieten in volle groei hebben niet geleden onder de droogte. Maar eind juni al, begin juli, zagen we duidelijke verschillen tussen de nematoden tolerante rassen en de andere. En toen zag ik dat ik de juiste keuze had gemaakt !"

Colette Méhauden: "Welke conclusie trek je uit dit alles?"

Eric Fostier: "Ik zou zeggen dat, van zodra je symptomen van aanwezigheid van nematoden waarneemt, je niet meer mag twijfelen. Je moet een nematoden tolerant ras kiezen, BERING of CHARLY, want deze rassen zijn omzeggens van hetzelfde niveau als de rhizomanierassen die je zaait op nematodenvrije percelen. Van zodra er een lichte besmetting is scoren deze nematodenrassen beter dan de rhizomanierassen. In alle geval, bedankt voor de goede raad qua rassenkeuze want de nematoden tolerante rassen waren een noodzaak voor mijn perceel !"

Colette Méhauden: "Bedankt Eric, om vertrouwen te hebben in ons !"