Kale bieten

 

De Strube rassen zijn perfect aangepast

voor de micro-ontkopping

 

Bij de suikerfabriek van Tienen zal men voor de campagne 2017 de suikerbieten niet meer oogsten zonder kop, maar wordt er overgeschakeld naar het oogsten van de hele bieten zonder groen ("kale" bieten) of naar micro-ontkopping. Bij ISCAL zal dit hoogstwaarschijnlijk vanaf de campagne 2018 zijn.

De vorm van de kop wordt dus steeds belangrijker voor een zo weinig mogelijk verlies te velde en zonder bestraft te worden op de groene restanten.
Strube selecteert sinds lang suikerbieten met een zeer compacte bladinplanting op de kop (kleine kopbasis) die toelaat om preciezer te werken bij het micro-ontkoppen. kale biet

De regelmaat bij de bieten is vanzelfsprekend zeer belangrijk! Hoe kan men anders mooi werk leveren bij de oogst als je kleine en grote bieten hebt in dezelfde rij! Daarom is homogeniteit bij de opkomst zo belangrijk, misschien zelfs nog belangrijker dan de opkomstsnelheid. Wat telt zijn het maximale aantal bieten die opkomen in een zo kort mogelijke tijd.

Strube heeft een revolutionaire scanner ontwikkeld die alle noodzakelijke parameters kan meten (geen schattingen meer) die essentieel zijn voor een goede opkomst.

Strube heeft "propere" bieten ontwikkeld

 

Vanaf de volgende campagne zal alle aarde die de suikerfabriek binnenkomt, beboet worden. Erger nog, het vervoer van deze aarde zal hoogstwaarschijnlijk ten laste zijn van de bietenteler. Natuurlijk kunnen de rooimachines de suikerbieten reinigen (maar niet echt zonder deze te beschadigen, wat dan een goede bewaring verhindert). Ook de reinigers, in combinatie met TopTex afdekking, kunnen tot 50% grondtarra wegwerken. Maar hoe properder de suikerbiet bij de oogst (t.t.z. hoe minder diep de suikergroef en hoe gladder de huid is), des te minder aarde in de vrachtwagen.

kale biet

«kale» biet

De Strube rassen laten zich beter oogsten

 

Spreek erover met uw loonwerker, hij zal het bevestigen: Strube rassen zijn makkelijker en beter oogstbaar.

De Strube rassen bewaren beter

 

De volgende jaren wordt een stijging van het suikerbietenareaal verwacht. De suikerbieten zullen langer moeten bewaard blijven. Laat dus niets na om uw bieten beter te bewaren:

• Dankzij de kleine kopbasis zal er bij de micro-ontkopping slechts een kleine verwonding zijn.

• Dankzij de al schone bieten zullen de oogstmachines en de reinigers minder agressief moeten worden afgesteld.

Deze 2 elementen zorgen voor een betere bewaring van uw suikerbieten!

bietenhoop strubekale biet

«kale» biet of micro-ontkopping

ontkopte biet

«ontkopte» bieten is verleden tijd