Waarom was de koptarra zo hoog in 2012?

Een groot deel van de bietentelers was van bij het begin van de campagne verwonderd dat het niveau van de koptarra zo hoog ligt bij hun bietenleveringen. Inderdaad, de koptarra was dat jaar gemiddeld 1.5% hoger dan gewoonlijk.

Hoe verklaar je dit fenomeen ? Vaak is het niet één reden maar is het een combinatie van verschillende factoren:

 

1. Wortelgroei

 

Suikerbieten waarvan de hoofdwortel niet diep genoeg kan groeien (door een teveel aan water en/of een slechte structuur) zijn vaak meer vertakt. Ze hebben ook de neiging om te groeien in de breedte en ontwikkelen zo een grotere kop.

vertakte suikerbiet

vertakte suikerbiet

2. De hoeveelheid blad

 

2012 was een recordjaar qua bladhoeveelheid: gemiddeld 60 ton/Ha, ofwel 20% meer dan het gemiddelde van de laatste 10 jaar (50 ton).
Hoe meer bladeren, hoe lager de bladbasis op de kop van de bieten.
STRUBE genetica staat bekend voor een kleine kopbasis.

lage koptarra

De Strube rassen hebben een lagere koptarra want ze hebben een kleinere kopbasis.

zijscheuten

De grote hoeveelheid bladeren in 2012 heeft een lagere bladbasis als gevolg en geeft dusdanig een grotere koptarra.

3. Aphanomyces = zwartwortelrot


Overvloedige regenval veroorzaakte in juli zuurstoftekort in percelen waar de structuur niet optimaal was in de lente. Op die plaatsen konden anaërobe schimmels zoals Aphanomyces zich ontwikkelen.

Aphanomyces veroorzaakt een droge oppervlakkige verrotting juist onderaan de oppervlakte van de grond. In de suikerfabriek worden deze zwarte stukken weggesneden en verhogen bijgevolg de koptarra. Zonder te veralgemenen is dit probleem toch frequent te noemen. Het gezaaide ras heeft geen enkele invloed op dit fenomeen.

aphanomyces

Aphanomyces is een oppervlakkige verrotting net onder de grond. Normaalgezien is dit vrij zeldzaam in België, maar in 2012 waren de weersomstandigheden voor deze ziekte gunstig.


4. Zijscheuten

 

In België hebben we overal negatieve temperaturen gehad op 6 en 17 april 2012, net op het ogenblik van de opkomst en/of de eerste onkruidbestrijding. De vorst, gepaard gaande met onkruidbestrijding of niet, kan de kiem (aan de top van de plant) beschadigen. Daardoor worden er veel zijscheuten gevormd. Niet zelden dat jaar hebben we bieten gezien met 2 of 3 kleine bijkomende zijkoppen. Het is natuurlijk evident dat aan de bietenreceptie deze moeten bijgekopt worden.

Bepaalde genetische families zijn meer gevoelig dan andere aan koude en/of onkruidbestrijdingsmiddelen.
Bij geen enkele variëteit van de STRUBE genetica werd een gevoeligheid vastgesteld !

brede bladbasis

De koude, de vorst en de onkruidbestrijding hebben in vele gevallen de bladbasis beschadigd. Waar de zijwaartse zijscheuten overnamen, werd de kop veel groter.

5. Regelmaat van opkomst

 

Een trage opkomst (koude !) veroorzaakt vaak verschil in ontwikkeling tussen de suikerbieten. Dit resulteert in een heterogene kophoogte. Bij de oogst kunnen de messen zich niet snel genoeg aanpassen en hebben de neiging om over de bieten heen te gaan die dus hun kop en deel van de bladeren behouden. Dit wordt niet getolereerd in de suikerfabriek.

Ook hier merkt men belangrijke verschillen tussen de rassen en zelfs tussen de verschillende genetica.
STRUBE rassen hebben een snelle opkomst (kiemenergie) en een homogene opkomst (maximaal aantal bieten in hetzelfde stadium) dankzij de kwaliteitszaadbereiding (3Dplus) die beter is dan bij alle andere concurrenten.

heterogenen suikerbieten

Er is altijd meer koptarra wanneer de opkomst traag en heterogeen verloopt.

6. Rhizoctonia

 

Het jaar 2012 was ook gunstig voor de ontwikkeling van rhizoctonia, bruinwortelrot die zich te velde pleksgewijze manifesteert. Het zaaien van rhizoctonia-tolerante rassen is slechts verantwoord als het probleem zich voordoet, maar deze schimmel komt meer en meer voor op bietenpercelen. Tolerante rassen geven geen totale garantie tegen wortelrot. Als men kiest voor een tolerant ras, hou altijd rekening met het niveau van tolerantie. Hoe hoger dit niveau, hoe minder de schimmel kans maakt.
Het ras ZORRO van STRUBE heeft het hoogste tolerantie-niveau van de markt !

rhizoctonia

Rhizoctonia op suikerbiet.suikerbiet

 

Kale bieten, een oplossing voor de toekomst ?

Meer info kale bieten