Overname

Deleplanque en SUET hebben  het Duitse zaadbedrijf Strube overgenomen 

 

4 april 2018, Maisons-Laffitte (Frankrijk), Eschwege (Duitsland)

De firma's Deleplanque & Co (Frankrijk) en SUET Saat- und Erntetechnik GmbH (Duitsland) hebben het Duitse familiebedrijf Strube overgenomen (met respectievelijk 60% en 40%). De koopovereenkomst werd ondertekend op 23 maart in Berlijn en de overdracht van eigendom vond plaats op 3 april 2018.

Strube is wereldwijd gekend voor zijn expertise in de veredeling en de voorbereiding van zaadgoed van suikerbieten, granen, zonnebloemen, erwten en zoete maïs. Ze zijn actief in 35 landen via 15 dochterondernemingen of lokale partners en dit met meer dan 250 variëteiten. In 2017 realiseerden ze een bedrijfsomzet van 113 miljoen euro. De onderneming telt 350 medewerkers.

Deleplanque, SUET en Strube zijn zeer complementair en werken al tientallen jaren samen: Deleplanque vermeerdert het grootste deel van de Struberassen en SUET doet de behandeling, de omhulling en de logistiek. Deleplanque verdeelt op de Franse markt exclusief de Strube suikerbietrassen en begeleidt het onderzoeksnetwerk in Frankrijk en België.

Eric Verjux, voorzitter van de Raad van bestuur van Deleplanque, legt uit: "Door de overname kunnen we onze ambitie om in Europa een belangrijke speler te worden in de zaadwereld, verwezelijken. We hebben nu de volledige keten in de hand gaande van de veredeling, over de zaadproductie tot de levering van de eindproducten aan onze klanten. Wij beschikken over unieke genetica en zullen het onderzoek versterken om te voldoen aan de innovatieve verwachtingen van de markt."

Christian Knolle, directeur-generaal van SUET voegt hieraan toe: "door het samenvoegen zullen onze familiebedrijven, die elkaar goed kennen, samen met een nieuwe dynamiek bouwen aan een project op lange termijn. Onze bedrijven stellen we veilig en we kunnen nieuwe markten ontwikkelen." De overname wordt voor het grootste deel gefinancierd met eigen middelen maar is ook aangevuld door bankleningen en een kapitaalsverhoging bij Deleplanque. Dit laatste is gezamenlijk onderschreven door de aandeelhouders van de vennootschap (familie Deleplanque en medewerkers) en door Unigrains, een investeerder gespecialiseerd in de agri-food sector, die sinds 2016 samenwerkt met Deleplanque.

Eric Verjux en Christian Knolle staan aan het hoofd. Gregor Schoess werd aangeduid als directeur-generaal om het integratieproces te leiden en het managementteam van Strube te ondersteunen. Gregor Schoess heeft een lange ervaring van algemeen management en financieel beheerder in middelgrote bedrijven in Duitsland en het buitenland. Hij trad aan op 4 April 2018. Jean-Pierre en Gérard Deleplanque, de voorzitter en de vice-voorzitter van de raad van beheer bij Deleplanque, verklaren: "Wij juichen de samenwerking tussen onze bedrijven toe en dit bestendigt onze jarenlange gezamelijke geschiedenis."

Deleplanque is een onafhankelijk Frans zaadbedrijf.

Het heeft 50 medewerkers en een omzet van 50 miljoen euro. Het merendeel van het kapitaal van het bedrijf komt van de familie Deleplanque en zijn medewerkers en ook van Unigrains, een investeerder die gespecialiseerd is in de landbouw en agro-food sector.

De zaadactiviteit is gelijkmatig verdeeld over de zaadproductie van suikerbieten, hybride granen, zonnebloemen en groenten op ongeveer 5000 ha en de distributie van suikerbietzaden, hybride rogge, zonnebloem, soja en groenbedekkers.

Het bedrijf heeft 3 zaadstations en werkt samen met een netwerk van 500 landbouwers-vermeerderaars.

Voor meer informatie: www.deleplanque.fr

 

SUET is een middelgroot onafhankelijk familiebedrijf dat sinds 70 jaar zaden van alle soorten teelten van vele veredelingsbedrijven behandeld en dit aan de hoogste kwaliteit.

Strube is één van de belangrijkste partners en dit sinds meer dan 50 jaar. SUET heeft 150 medewerkers en een jaaromzet van 30 miljoen euro. De activiteiten zijn gericht op de schoning en de omhulling van de zaden van suikerbieten en het zaad van andere teelten. Het bedrijf doet o.a. ook kwaliteitscontroles en alle logistiek van de zaden. SUET voldoet aan de normen van het Julius Kühne Instituut voor de professionele aanpak van zaadbehandelingen.

Voor meer informatie: www.suet.de

strube deleplanque suet

Over Strube


Strube heeft als familiale onderneming, vijf generaties lang, een kweekprogramma geleid en verkocht landbouwzaden sinds 1877. Strube behoort tot de internationaal toonaangevende kwekers van suikerbietzaden en is de nummer twee op de Duitse markt.
De Strube zaden zijn geselecteerd op kenmerken die sterk gerelateerd zijn met de klimaatswijziging en het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Aan weerstand tegen ziekten en plagen en stress tolerantie wordt er prioriteit gegeven. De impulsen gegeven door de Wetenschap worden direct vertaald in vooruitgang in de selectie.

Er wordt nationaal en internationaal nauw samengewerkt met universiteiten en onderzoeksinstellingen. Hierbij wordt rekening gehouden met de meest recente ontwikkelingen in economie, industrie, handel en politiek.


Sites Duitsland


Söllingen: Onderzoek en ontwikkeling, productie, zaadonderzoek, product management, administratie

Schlanstedt: Labo’s biotechnologie, verpakking van granen, landbouwbedrijf

Obernkirchen: Verkoopkantoor Midden-Europa


STRUBE staat dicht bij de landbouw


Naast de selectie, de productie en de commercialisatie van zaden is men ook nog akkerbouwer op meer dan 2000 Ha. Zo staat het onderzoek op hoog niveau in directe relatie met de praktijk.


De specialiteit van STRUBE

 

De suikerbietenrassen van nu zijn echte high-tech producten. Strube bezit de bijzondere expertise in onderzoek en selectie, biotechnologie en genoomonderzoek, zaadproductie, onderzoek naar de zaadkwaliteit, omhulling en het onderzoek van fytoproducten.

    Strube, dat is complete veredeling: een combinatie van opbrengst, suikergehalte, kwaliteit en ziekteresistenties.

    Strube, dat is 3D-technologie die ervoor zorgt dat ze de kampioen in zaadkwaliteit mogen genoemd worden.

    Strube, dat is het op punt zetten van een meetinstrument om de bladhoeveelheid in 3 dimensies te meten met lasertechnologie. Zo kan men het verband bestuderen tussen de zaadkwaliteit, de opkomst, de ontwikkeling van de plant en de uiteindelijke opbrengst.

    Strube, dat is de ontwikkeling van de "BlueMobil", compleet voorzien van een labo om bieten te wassen en te wegen. Tegelijk ook automatische monstername en analyse dankzij het NIRS (Near InfraRed Spectroscopie) - systeem ontwikkelt door Strube.


De plantenveredeling heeft een grote verantwoordelijkheid in de wereld van vandaag en morgen ...


De wereld evolueert... enkele bemerkingen:
 Aangroei van de wereldbevolking
 Klimaatswijziging
 Watervoorraden en grondstoffen dalen zienderogen
 De toename van het gebruik van biobrandstoffen ten gevolge van de vermindering van de olie- en gasvoorraden
 Stijgende vraag naar landbouwproducten
 De eis voor bescherming van het milieu

Opnieuw zijn er uitdagingen voor Strube en de landbouwproductie in de industrielanden. De tijd dringt: rassen selecteren die aangepast zijn aan de veranderingen en die geschikt zijn voor de nieuwe milieu-omstandigheden.


Feiten en cijfers


Directeur-generaal: Gregor Schoess
Activiteiten: Selectie suikerbietzaden, granen en zonnebloemen, suikermaïs en groene erwten
Personeel: 350
Jaaromzet: 113 miljoen euro
Onderzoek en ontwikkeling: 16 % van de omzet
Distributie: 250 rassen in 35 landen

Actuele informatie vindt u in meerdere talen op de website www.strube.net. Met vragen kan je terecht via info@strube.net.

De prestaties van Strube zijn het succes van elke suikerbietteler!
Strube baseert zich op 3 peilers:
samenwerking

Teelt

Er worden productieve en stabiel renderende rassen ontwikkeld, waarvan elk ras onder bepaalde teeltomstandigheden de optimale opbrengst oplevert. De ontwikkeling van een nieuw competitief ras duurt gemiddeld 10 jaar.

Zaaizaadkwaliteit

Innovatieve rassen ontwikkelen is één ding, dit potentieel ten volle benutten is een andere zaak ! Bij Strube zijn snelgroeiende en krachtige planten dè standaard. Alleen zaad dat aan deze hoge Strube-standaardnorm beantwoord, wordt via de verschillende stappen in de zaadverwerking geselecteerd en als commercieel zaaizaad voor de verkoop aangeboden.

Agroservice

In samenwerking met de telers worden de ervaringen uit de praktijk en de wetenschap samen met de moderne teeltstrategieën geïntegreerd in het productieproces.

 

SAMENWERKING

 

Het samenspel van deze drie taakvelden/peilers garandeert het doel dat Strube zich voor ogen stelt:
"het realiseren van de maximale suikeropbrengst voor de telers en de suikerindustrie onder specifieke teeltomstandigheden en dit met de juiste productietechniek en de beste rassen."

VELDOPKOMST 

 

Een gelijkmatige veldopkomst is de basis voor een gezonde en krachtige groei van de suikerbiet. Een constant hoge zaaizaadkwaliteit, optimaal polijsten (ruwe zaden polijsten= verwijderen van kiemremmende stoffen en een rond en egaal zaadje maken) en aangepast pilleren (omhullen met fungiciden/insecticiden en verbeteren van de verzaaibaarheid) dragen bij tot een homogene veldopkomst. Vergeet niet dat bij een gelijkmatige en krachtige veldopkomst de daarop volgende bespuitingen vergemakkelijken (geen zwakke achterkomers). Ook zorgt een gelijkmatige opkomst voor een betere onkruidonderdrukking. Bovendien creëer je een extra voordeel: door een meer homogene teelt kan er gelijkmatiger worden geoogst, de ontkopping gebeurt gelijkmatiger en dit geeft een beduidend lagere tarra. Maar het allerbelangrijkste:

ieder uitgezaaid zaadje zorgt voor geld in het laatje !

SUIKEROPBRENGST

 

Een maximale suikeropbrengst is het resultaat van de combinatie van een geslaagde veldopkomst en een ras met een maximaal productief genetisch potentieel met ingebouwde resistentie(s) en stresstoleranties. Rassen die interessant zijn voor zowel teler als suikerindustrie: hoge suikergehaltes, zuiver sap en lage tarra's (dus meer kilo's suiker op elke vrachtwagen die de suikerfabriek binnenrijdt).

OPTIMAAL SUCCES

 

Het bedrijfsresultaat in de landbouw en de suikerindustrie wordt in grote mate beïnvloed door de suikeropbrengst. Moderne strategieën en efficiënte teeltmaatregelen garanderen een optimaal bedrijfsresultaat. De Strube Agroservice heeft de teler en de suikerindustrie als partner om met het Strube zaaizaad het maximale rendement te realiseren.
  Visie Strube

 "Als wij willen dat de dingen
blijven zoals zij zijn, dan zullen de dingen moeten veranderen."

  Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957),
  Italiaanse schrijver

 

Wist-je-dat:

 

We in 2011 met 7 miljard mensen zijn op aarde. In 2050 zal de wereldbevolking tot 9 miljard aangroeien !

In Duitsland, 2.15 miljoen Ha bestemd zijn voor biobrandstof, dit is 18 % van de landbouwgrond.

Klimaat: volgens schattingen van onderzoekers, zullen we in Europa minder negatieve temperaturen hebben, meer water in de winter en droogtes in de zomer.

 

zaadsortering

3d

kiemplantje

groeiende suikerbieten

oogst suikerbieten

bietenhoop