Zaaizaadproductie


Om telers de genetisch bepaalde prestaties van de suikerbietzaden te garanderen worden de zaadproductie en de zaadbehandeling zorgvuldig voorbereid. Alleen het allerbeste is goed genoeg: slechts een deel van het geoogste zaad voldoet aan de strenge kwaliteitsnormen van Strube.

Er wordt zeer veel zorg besteed aan de zaadvermeerdering want de opbrengst en de kwaliteit van het zaad zijn grotendeels afhankelijk van Moeder Natuur.

Ondanks die grote zorg kan men niet voorkomen dat er schommelingen optreden. De geografische ligging van de vermeerderingsvelden, de bodemgesteldheid en klimatologische invloeden zijn de oorzaken van deze variaties. Hetzelfde genotype kan aanzienlijk verschillen van het oorspronkelijke zaad.

Om de invloeden op de zaadproductie te beheersen heeft Strube speciale technieken ontwikkeld. De controle en behandeling van de zaden gebeurt op de site Söllingen in Duitsland.zaadvermeerdering

zaadvermeerderingsveld