Zaadtechnologie: kennis en techniek


Strube benadert de zaadproductie multidimensioneel. Naast het voortdurend verbeteren van de genetische prestaties van de rassen, worden innovaties ontwikkeld op het gebied van zaadproductie, de zaadkwaliteit, de zaaizaadbehandeling en de omhulling. Strube kan op die manier zeer gericht het evenwicht behouden tussen de genetische verschillen en de verschillen in zaadkwaliteit bij de verschillende zaadloten. Zorgvuldig worden alle zaden die niet voldoen aan de standaardkwaliteit verwijderd.

Dankzij 3D-technologie krijg je bij Strube suikerbietenzaad van de allerhoogste kwaliteit. 3Dplus is een stapje verder en wordt gebruikt bij activatie van de zaden.

Voor een optimale behandeling van zaden werkt Strube per zaadlot. Op die manier kan op elke partij de juiste hoeveelheid omhulling worden toegediend.

strube research

3D technologie

3Dpluszaad strube

pas gekiemd zaadje